• Commissies van v.v. Stânfries

    Het bestuur zet in grote lijnen het beleid uit, maar de uitvoering overlaat aan de diverse commissies. Het voordeel hiervan is dat de continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd. Commissies zorgen voor een spreiding van werkzaamheden. Waardoor een vereniging minder afhankelijk wordt van een beperkte groep personen en daardoor minder kwetsbaar. Een commissie wordt door het Bestuur benoemd en krijgt de verantwoordelijkheid over een beleidsgebied toegewezen. Commissies krijgen alleen budgetten indien daarvoor een door het bestuur goedgekeurde begroting aan ten grondslag ligt. Het bestuur kan ook commissies instellen met een tijdelijk doel. De commissies hebben een adviserende rol richting het Bestuur

    De volgende commissies zijn daarom in leven geroepen.

    Zie tevens deze organogram