• Voetbaltechnisch beleidsplan

    Dit beleidsplan moet een levend document zijn. Tevens zal dit plan (jaarlijkse evaluatie) beoordeeld en bijgesteld moeten worden, als in de praktijk van het beleidsplan of delen daarvan (nog) onmogelijk maakt, zal het plan toch als streefmodel moeten blijven gelden en waar nodig worden bijgesteld.

    Deze bijlage is op te vragen via de mail

    Bestuur v.v. Stânfries