• Vrijwilligerslijst

    In de bijlage “Vrijwilligerslijst” is vastgelegd welke vrijwilligers er zijn en wat hun functie is. Tevens organiseert v.v. Stânfries voor haar vrijwilligers jaarlijks een vrijwilligersavond en brengt het Bestuur tijdens de kerstdagen een presentje. Het is zaak deze lijst zoveel mogelijk up-to-date te houden. Een vereniging als v.v. Stânfries staat of valt met de inzetbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) van vrijwilligers.

    Deze bijlage is op te vragen via de mail

    Bestuur v.v. Stânfries