• Taken & verantwoordelijkheden

    Als een club als v.v. Stânfries zijn wij ons van bewust dat de organisatie duidelijk moet zijn en het moet voor een ieder helder zijn hoe de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.

    Deze bijlage is op te vragen via de mail

    Bestuur v.v. Stânfries