• Protocol wangedrag

    v.v. Stânfries vindt dat er op de vereniging sprake moet zijn van een gezond sportklimaat. Dit betekent dat mensen op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan. Door het hanteren van regels (of afspraken) wil de vereniging dit gezonde sportklimaat creëren. Er zal dan ook adequaat worden opgetreden tegen leden, ouders, commissieleden en supporters die onsportief gedrag vertonen. Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie zullen maatregelen worden genomen. De wijzen van optreden en de maatregelen die genomen worden door de vereniging staan hieronder beschreven in het protocol.

    Deze bijlage is op te vragen via de mail

    Bestuur v.v. Stânfries