• Bestuur v.v. Stânfries

  Het bestuur richt zich op haar kerntaak: het besturen van de vereniging. Leidinggeven aan de gehele vereniging, zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. De hoofdgedachte is besturen op afstand. Dat wil zeggen dat het bestuur het beleid in grote lijnen uitzet, maar de uitvoering overlaat aan de diverse commissies. Het bestuur laat zich adviseren door alle commissies. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de vereniging, dit impliceert dat het bestuur te allen tijde een beslissing of advies van één der commissies kan overrulen. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen.

  Zie tevens deze organogram

  Voorzitter: Wim van Riezen (voorzitter@vvstanfries.nl)
  Secretaris: Manon Heeroma (info@vvstanfries.nl)
  Penningmeester: Arno Steg (penningmeester@vvstanfries.nl)
  Bestuurslid Voetbalzaken: Wilco Werkhoven (voetbalzaken@vvstanfries.nl)
  Bestuurslid Facilitaire zaken: Heiko Knippenborg (facilitairezaken@vvstanfries.nl)

  Vertrouwensperoon: Angela de Bie (voorzitter@vvstanfries.nl)