• Normen & Waarden

    Onze vereniging is net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen is in beweging en doet van alles maar wel met een gezamenlijke factor, namelijk het bedrijven en begeleiden van de voetbalsport. Zoals in de maatschappij in het groot bepaalde regels nageleefd dienen te worden, wil het tenminste leefbaar blijven, geldt dat net zo goed binnen onze vereniging Het moet allemaal wel overzichtelijk blijven. Mensen die iets voor de club doen moeten wel zeker weten dat ook anderen binnen de club zich aan de afspraken houden. De club dat zijn we met elkaar.

    Deze bijlage is op te vragen via de mail

    Bestuur v.v. Stânfries