• Verenigingsstructuur v.v. Stânfries

  Benieuwd wie er verantwoordelijk zijn?
  klik hier voor het bestuur en hier voor de commissies

 • Vrijwilliger zijn van v.v. Stânfries

  Iedere vrijwilliger die op dit organogram staat dient minimaal ondersteunend lid zijn van Stanfries, dit regelt en betaald de vereniging.
   
  Naast het feit dat dit in de reglementen van de KNVB is opgenomen, verleent het de vrijwilliger autoriteit om in voorkomende gevallen namens de vereniging op te treden. Op deze wijze worden eventuele zaken aangaande aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid beter onderbouwd. Dit besluit biedt ons de gelegenheid om duidelijk naar de vereniging te zijn en voor iedereen dezelfde regel toe te passen.