• Clubstructuur v.v. Stânfries

  Zie het diagram voor de organisatie

 • Tijdens de jaarlijkse ALV heeft het huidige bestuur een nieuwe rolverdeling / herinrichting van de taken en verantwoordelijkheden gemaakt en gepresenteerd. Het ideale scenario is een 5 koppig bestuur, echter heeft niemand zich aangemeld als bestuurslid, we zoeken nog 2 personen. Een club heeft een dagelijks bestuur nodig, dit is vastgelegd in onze statuten. 

 • Vrijwilliger zijn van v.v. Stânfries

  Iedere vrijwilliger die een functie heeft onder technische, teamzaken, representatie en wedstrijdzaken moet minimaal ondersteunend lid zijn van Stanfries
   
  (Dus alle hoofden en leden van alle commissies, trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, met uitzondering van ouders die sporadisch assistent scheidsrechter zijn, dus iedereen die op het organisatieschema staat).
   
  Naast het feit dat dit in de reglementen van de KNVB is opgenomen, verleent het de vrijwilliger autoriteit om in voorkomende gevallen namens de vereniging op te treden. Op deze wijze worden eventuele zaken aangaande aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid beter onderbouwd. Dit besluit biedt ons de gelegenheid om duidelijk naar de vereniging te zijn en voor iedereen dezelfde regel toe te passen.