• Clubstructuur v.v. Stânfries

  Zie het diagram voor de gehele organisatie

 • Vrijwilliger zijn van v.v. Stânfries

  Iedere vrijwilliger die een functie heeft onder voetbalzaken (Wim) zijn afdeling moet minimaal ondersteunend lid zijn van Stanfries (alle hoofden en leden van alle commissies, trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, met uitzondering van ouders die sporadisch assistent scheidsrechter zijn).
   
  Dat geldt ook voor ieder hoofd van een commissie voor de andere bestuursafdelingen (dus iedereen die op het organisatieschema staat).
   
  Naast het feit dat dit in de reglementen van de KNVB is opgenomen, verleent het de vrijwilliger autoriteit om in voorkomende gevallen namens de vereniging op te treden. Op deze wijze worden eventuele zaken aangaande aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid beter onderbouwd. Dit besluit biedt ons de gelegenheid om duidelijk naar de vereniging te zijn en voor iedereen dezelfde regel toe te passen.