• Vrijwilliger worden bij v.v. Stânfries

  Als vrijwilligers zich aanmelden in één van de commissies die vallen onder Voetbalzaken, en dan met name gericht op trainers en leiders dan doorlopen we de volgende stappen. V.v. Stânfries is zich bewust van het feit dat deze doelgroep werkt met een kwetsbare doelgroep, kinderen. 

  * Volgt er een kennismakingsgesprek met de technische of teamzaken commissie.

  * Vervolgens wordt er een check uitgevoerd dmv een bel of mailtje naar de desbetreffende club waar hij of zij vandaan komt, of we benaderen de werkgever waar hij of zij actief is.

  * Iedere vrijwilliger die een functie heeft onder voetbalzaken (Wim) zijn afdeling moet minimaal ondersteunend lid zijn van Stanfries (alle hoofden en leden van alle commissies, trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, met uitzondering van ouders die sporadisch assistent scheidsrechter zijn). Dat geldt ook voor ieder hoofd van een commissie voor de andere bestuursafdelingen (dus iedereen die op het organisatieschema staat).  Naast het feit dat dit in de reglementen van de KNVB is opgenomen, verleent het de vrijwilliger autoriteit om in voorkomende gevallen namens de vereniging op te treden. Op deze wijze worden eventuele zaken aangaande aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid beter onderbouwd. Dit besluit biedt ons de gelegenheid om duidelijk naar de vereniging te zijn en voor iedereen dezelfde regel toe te passen. 

  * We maken de vrijwilliger bekend met de gedragsregels die we op de website hebben staan en sturen dit via de mail naar de betreffende persoon.

  * We vragen VOG aan en herhalen dit om de 5 jaar.