• Geacht lid,
   
  In de ledenvergadering van 29 mei 2017 is een commissie aangesteld met het verzoek een Vernieuwingsplan op te stellen voor de Voetbalvereniging. Hiertoe is er een uitgebreide enquete opgesteld en is een inloopavond georganiseerd. 
  De Vernieuwingscommissie heeft haar rapport uitgebracht en is nu beschikbaar op de website. Tevens zullen we ervoor zorgen dat een aantal exemplaren beschikbaar is in de Bestuurskamer, die mensen kunnen afhalen.
   
  Op de ledenvergadering van 30 oktober 2017 zal het Vernieuwingsplan op de agenda staan. Om een en ander goed te laten verlopen, wil ik u vragen om vragen en opmerkingen over het plan vooraf bij de secretaris van het bestuur kenbaar te maken. Bij voorkeur per email, maar mag ook handgeschreven zijn. Hij zal ervoor zorgen dat de Vernieuwingscommissie wordt geïnformeerd ter voorbereiding op deze ledenvergadering.
   
  Het Vernieuwingsplan \'Verenigen door Plezier maken en Presteren’ beschrijft de nieuwe bestuurlijke en uitvoerende (kader) organisatie van de voetbalvereniging. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
   
  Agenda algemene ledenvergadering:
  1. Opening
  2. Verslag kascommissie
  3. Financiën
  4. Verkiezing kascommissie
  5. vernieuwingscommissie
  6. sluiting

  Lees het plan