• Verenigingsplan

    Dit beleidsplan moet een levend document zijn. Tevens zal dit plan (jaarlijkse evaluatie) beoordeeld en bijgesteld moeten worden, als in de praktijk van het beleidsplan of delen daarvan (nog) onmogelijk maakt, zal het plan toch als streefmodel moeten blijven gelden en waar nodig worden bijgesteld.

    BINNENKORT TE DOWNLOADEN

    Bedankt voor jullie begrip.

    Bestuur v.v. Stânfries