• Vacature Secretaris (m/v) v.v. Stânfries

  Het bestuur van voetbalvereniging v.v. Stânfries is voor aankomend seizoen op zoek naar een nieuwe secretaris. Als secretaris ben je belangrijk voor de communicatie. De secretaris maakt samen met de penningmeester en de voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij of zij bepaald in samenspraak met de overige bestuursleden het beleid van de vereniging en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ben je enthousiast en flexibel, kun je begrijpelijk communiceren en zaken op schrift stellen en ben je niet bang voor een stukje eigen verantwoordelijkheid?

  Het bestuur vergadert 1 x in de 4 á 6 weken.

  Taak- functieomschrijving:

  • Bewaakt de voortgang van zijn/haar portefeuille;
  • Fungeert als postadres van de vereniging en zorg voor doorzending van de verenigingspost/mail naar de personen en/of de organen voor wie deze post/mail bestemd is;
  • Behandelen van ingekomen en uitgaande post/mail;
  • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur;
  • Handelt in overleg met de wedstrijdsecretaris strafzaken;
  • Verzorgen van de agenda’s en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen;
  • Draagt zorg voor het notuleren de algemene ledenvergadering en bestuursvergaderingen;
  • Toezenden van de notulen, die tijdens de vorige ledenvergadering zijn gemaakt. (Dit moet tijdig 6 weken voor de ledenvergadering gebeuren);
  • Op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar;
  • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement;
  • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel;
  • Ondersteunt hoofdcommissies waar nodig met werving van commissieleden;

   

  De Secretaris is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering en is namens het Bestuur contactpersoon voor:

  • Vrijwilligerszaken;
  • Communicatie;
  • Activiteiten.

   

  Tijdsinvestering: 3 uur per week.

  Indien je belangstelling hebt, iemand kent of meer informatie wil ontvangen kan je contact opnemen met: Wim van Riezen, via voorzitter@vvstanfries.nl