• "Op maandag 30 oktober 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Het is duidelijk dat het belang van Vernieuwing van onze voetbalvereniging wordt onderschreven gelet op de enorme opkomst (80 personen) en betrokkenheid. Het Vernieuwingsplan werd door de ALV goedgekeurd voor verdere invulling en zoeken van personen oude betreffende functie te bekleden.

    Tijdens de ALV heeft de Vernieuwingscommissie een organisatieschema getoond die niet of nauwelijks leesbaar was. Daarom is het Vernieuwingsplan aangepast en is dit schema in de nieuwe revisie van het Vernieuwingsplan opgenomen. Hieronder treffen jullie de link aan.

    Afgesproken is dat iedereen het plan op zich in laat werken. Voor vragen over het plan of even 'één op één' overleg over welke rol jij eventueel zou kunnen en willen vervullen binnen Stanfries, neem dan even contact op met Gerry, Guus of Jaap! Vrijwilligerswerk is leuk, zolang het te behappen is, het duidelijk is wat er van je gevraagd wordt. Het is leuk om zo nieuwe mensen te leren kennen, en je leert er ook een heleboel van!

    De vereniging is van ons allen, laat de club niet in de steek!"

    Bekijk uitbreiding plan v3.0