• team trainingsdag trainingstijd  trainer leider
  1 dinsdag 1915-2030 Mark Schapelhouman Roel Stoker
    donderdag 1915-2030 Mark Schapelhouman  
  2 dinsdag 2015-2130 Bernard de Graaf Robert van Houten/ Stein Kuper
    donderdag 2015-2130 Bernard de Graaf  
  3 dinsdag 2015-2130 Bernard de Graaf Bernard de Graaf
    donderdag 2015-2130 Bernard de Graaf  
  4 woensdag 2000-2100 Anique Hoogeveen Sophia Eisinga
    woensdag 1930-2030 keeperstrainer senioren  
  35+     nvt nvt
  zaal     nvt nvt
  JO-17 dinsdag 1845-1945 Lieuwe Hiddema Bert Gelling/ Harm Stoker
    donderdag 1845-1945 Lieuwe Hiddema  
  JO-15 1 dinsdag 1800-1900 Ties Dijkstra Friso Kingma/ Alco vd Velde
    donderdag 1800-1900 Ties Dijkstra  
  JO-15 2 maandag 1915-2015 Richard de Boer/Johan Hoeksma Richard de Boer/ Johan Hoeksma
    Woensdag 1830-1930    
  JO-13 1 dinsdag 1800-1900 Bob de Vent Leo Dijk/ Abel Darwinkel/ Tina Spindelaar
    donderdag 1800-1900 Bob de Vent  
  JO-13 2 maandag 1715-1815 Oscar Poutsma Robert Wierenga/ Sandra Stevens
    woensdag 1715-1815 Oscar Poutsma/Robert  Wierenga  
  JO-11 maandag 1730-1830 Rutger Zijlstra David Elzinga
    woensdag 1730-1830 David Elzinga/Bert Nicolai  
  JO-10 maandag 1730-1830 Syste Westerveen Bert Louwes
    woensdag 1730-1830 Syste Westerveen  
  JO-9 1 maandag 1730-1830 ``  Alexander Dijkstra
    woensdag 1730-1830 ``  
  JO-9 2 maandag 1730-1830 `` Rianne Steg/ Sabine Hoogerwerf
    woensdag 1730-1830 ``  
  JO-8 maandag 1730-1830 `` Marcella de Vegt
    woensdag 1730-1830 ``  
  JO-7 1 maandag 1730-1830  ``  
    woensdag 1730-1830 Sytse Jongsma/Hylke Jongsma Sytse Jongsma
  JO-7 2 maandag 1730-1830    
    woensdag 1730-1830 Sytse Jongsma/Hylke Jongsma Rob Veensma/ Patrica Nip