• Richtlijnen voor de trainers van vv Stânfries;

  Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de trainer goed communiceert en samenwerkt met de leider en dat hij zich op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. In de richtlijnen staan we ook stil om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

   

  • De trainer/leider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

  • De trainer/leider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.

  • De trainer/leider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/leider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  • De trainer/leider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de trainer/leider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.

  • De trainer/leider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.

  • De trainer/leider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.

  • De trainer/leider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.

  • De trainer/leider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/leider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.

  • De trainer/leider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

  • Onderhoud contacten met spelers, ouders en leiders

  • Zie toe op het gedrag van spelers en op het naleven van de richtlijnen voor, tijdens en na de wedstrijd en in de kleedkamer. Zowel `uit` als `thuis.

  • Roken niet toegestaan tijdens het uitoefenen van je functie.

  • Stimuleer het team om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij trainingen en zoveel mogelijk actief deel te nemen bij activiteiten.

  • Houdt toezicht op kleedkamer gebruik van de te trainen ploeg

  • Verantwoordelijk voor het materiaal waarmee getraind wordt.

  • Bij afgelasting zorg je indien mogelijk voor een vervangende training/zaalgebruik

  • W-up het liefst altijd met bal, JO-13 / JO-11 / JO-9, Voetbal eigen oefeningen

  • We doen niet aan straftraining, geen spelers wegsturen, mag wel aan de kant zetten

  • Verdiep je in de oefenstof/leeftijd/kenmerken (bijgevoegd) etc etc, want we zijn bijna allemaal beginnende trainers. Denk niet dat je het al weet!!!!

  • Zorg dat je beschikt over de Randzaken, juiste sleutels etc, zo niet dan regelen met materiaal beheer van Technische commissie (Jos)

  • Elke trainer krijgt eigen hesjes, deze neem je mee naar huis en hang je niet uit in het ballenhok. Anders wordt het weer een bende en daar willen we van af.

  • Alle trainers moeten dusdanig met de jeugdspelers omgaan dat deze voldoende gelegenheid krijgen om het voetbalspel te spelen en te leren en om er plezier aan te beleven.

  • Het opleiden van jeugdspelers is belangrijker dan het resultaat. Je mag wel prestaties eisen van een speler, maar je mag geen resultaat eisen.

  • Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke en mentale kwaliteiten van het talent. De jeugdopleiding is bedoeld om jeugdspelers op te leiden en te laten genieten van hun hobby. In dat kader moeten leiders en trainers zich ondergeschikt maken.

  • Een speler ontwikkelt zich op jeugdige leeftijd sterk. Geef hem daarom speelmogelijkheden op meerdere plaatsen in een elftal. Pas op 14-15 jarige leeftijd kunnen voor de positie binnen een elftal wat definitiever keuzes gemaakt worden.

  • Plaats de beste spelers in principe in een aanvallende rol. Daar leren ze eerder hun creativiteit ontwikkelen in een kleinere ruimte en onder een grotere weerstand. Van aanvallers kunnen bovendien altijd nog verdedigers gemaakt worden, andersom zal dit moeilijker gaan. Dat geldt niet voor spelers met specifieke eigenschappen, zoals keepers en buitenspelers.