• Oproep📢. 29 juni 20.00 uur peiling zaterdag/zondagvoetbal

  Geachte leden,

   

  Het bestuur van de voetbalvereniging Stânfries heeft ons drieën, leden met een Stânfries-hart en een breed netwerk binnen en buiten de vereniging, onlangs benaderd om de toekomst van Stânfries te bespreken en dan met name of we een zondagvereniging moeten blijven of een zaterdagvereniging moeten worden.

   

  Deze vraag is niet zomaar op het bestuur afgekomen:

   

  • het bestuur heeft vele signalen die er op wijzen dat we als vereniging op de middellange termijn alleen (financieel) gezond, competitief en gezellig kunnen blijven als we een zaterdagvereniging gaan worden, d.w.z. een vereniging waarbij naast de jeugd ook de standaardteams op zaterdag uitkomen. Dit heeft te maken met de trend in het amateurvoetbal dat veel zondagverenigingen overstappen naar de zaterdag in het belang van hun leden, die om privé-redenen steeds vaker aan de zaterdag de voorkeur geven.

   

  • Maar niet op de middellange terrmijn is dit een bedreiging, ook al op korte termijn is dit actueel geworden. Door deze trend naar de zaterdag, en dus minder verenigingen die op de zondag spelen, moeten onze zondagochtend-teams al steeds vaker uitwedstrijden spelen in plaatsen die veel verder weg liggen dan tot voorheen het geval was, en dan gaat het over meer dan 3-kwartier of een uur rijden op de vroege zondagochtend.

   

  Daarnaast zijn er nu al selectiespelers die overwegen op te zeggen als Stânfries op zondag blijft voetballen, en het bestuur denkt dat die trend ook door zal blijven zetten en onze huidige jeugdleden in de toekomst bij overgang naar de senioren ook op zaterdag willen blijven voetballen.

   

  Zoals gezegd, dat is een ernstige bedreiging voor de continuïteit van onze mooie vereniging en het bestuur wil niet passief afwachten en kijken hoe het zich ontwikkelt.

   

  Ledenbehoud en een gezonde en gezellige club blijven is het streven, en het bestuur wil actief het tij keren!

   

  Daarom wil het bestuur graag de mening van de leden horen om uiteindelijk tot een afgewogen besluit te komen. Het bestuur heeft de wens om al in het voetbalseizoen 2024-2025 de overgang naar het zaterdagvoetbal te realiseren, om ledenverlies te minimaliseren. Om dat mogelijk te maken moet de aanvraag vòòr 1 september 2023 bij de KNVB liggen. Dat betekent dat de leden zich vòòr die datum ook formeel moeten uitspreken over dit besluit, en daarvoor zal een buitengewone ledenvergadering worden belegd om dit punt in stemming te brengen.

   

  Wat gebeurt er vanaf nu ?

   

  • Op 29 juni wordt een informatie-avond georganiseerd, waarin het bestuur graag een toelichting wil geven op bovengenoemde situatie. Deze avond zal plaats vinden in de kantine van het voetbalcomplex, om 20.00 uur. Wij roepen jullie als mede-leden op om allemaal bij deze bijeenkomst te komen, en je daar goed te laten informeren.

   

  • Ter voorbereiding op die informatie-avond is er een enquête opgesteld waarin jullie als leden je meníng kunnen geven en je voorkeuren uitspreken. In het belang van de club is het belangrijk dat ieder lid even de tijd te neemt om deze enquête in te vullen gericht vanaf JO17 tm alle senioren), graag uiterlijk 22 juni 2023, zodat het bestuur de antwoorden goed kan evalueren en goed voorbereid de informatie-avond van 29 juni kan plannen. Door op de link onderaan deze e-mail te klikken kun je de enquête opstarten.

   

  • De meningen uit de enquete en de discussies op de informatie-avond zijn natuurlijk belangrijke peilmomenten om de algehele opinie binnen de vereniging te polsen. De stemming over een definitief ja of nee zal plaatsvinden in de tweede helft van augustus.

   

  Wij, als leden, roepen jullie mede-leden op om de enquête in te vullen en op de informatie-avond van 29 juni aanwezig te zijn en daar in het belang van Stânfries mee te denken, en vervolgens in augustus je stem uit te brengen, zodat het bestuur op een verantwoorde wijze het besluit van de leden kan uitvoeren. Oftewel: een zaterdagvereniging worden of een zondagvereniging blijven.

   

  Mede namens het bestuur graag tot de 29e juni.

   

  Anne Steg

  Arjan Heys

  Jaap Wielíng