• De voorlopige teamindelingen;

   

  De voorlopige teamindelingen voor het seizoen 2018-2019 zijn bekend. We publiceren de voorlopige

  teamindelingen en met de hoop om antwoorden te geven die jullie op dit moment te binnen schieten.

  * Wanneer start de 1e training?

  * Welke trainingsdagen/tijden?

  * Wie is mijn trainer/leider?

  * Waar kan ik me aanmelden als trainer of leider?

   

  De afgelopen periode zijn verschillende mensen binnen vv Stânfries bezig geweest om de indeling met

  grote zorgvuldigheid samen te stellen. De technisch commissie (bestaat uit; Bernard de Graaf, Johan

  Duursma, Jos Tingen, Anne Steg en Lieuwe Hiddema) heeft in overleg met name de trainers geprobeerd

  om alle leden zoveel mogelijk op hun eigen leeftijd en niveau in te delen. Plezier in het voetbal is daarbij

  het uitgangspunt geweest.

   

  De komende periode is het de bedoeling dat alle teams worden voorzien van voldoende trainers en leiders.

  Om dit uiteindelijk te kunnen realiseren is het van groot belang dat ouders en andere betrokkenen aangeven

  dat ze beschikbaar zijn als trainer of leider. Trainers kunnen zich aanmelden via; bhdegraaf@gmail.com en

  leiders via fionadijkstra@gmail.com

   

  Spelers van de verschillende teams zullen de komende periode verder op de hoogte worden gesteld via de

  trainers van de betreffende teams.

   

  Wijzigingen aan- en/of afmeldingen;

  Wanneer u wijzigingen aan- en/of afmeldingen voor uw lidmaatschap wilt doorgeven, dan dient u dit te

  doen bij de ledenadministratie. Afmelden dat kan uitsluitend via de mail via stegappelscha@kpnmail.nl, de

  contributie incasso vindt plaats op de 25e van de maanden Januari, April, Juli en Oktober.

  Namens het bestuur, trainers en leiders alvast veel plezier en succes toegewenst voor het komende jaar en

  voor nu een fijne vakantie!

   

  TEAMINDELINGEN 2018-2019

  VOORLOPIGE TEAMINDELINGEN