• Contributie AFC Appelscha / vv Stânfries

  Contributie incasso

  De contributies voor SV AFC/ vv Stânfries zullen voortaan steeds op een vaste datum worden geïncasseerd, zodat iedereen er voor kan zorgen, dat er op dat moment voldoende saldo op uw betaalrekening staat. Als iedereen hieraan meewerkt scheelt dit veel extra werk en kosten.
  De contributie incasso vindt voortaan plaats op de 25e van de maanden januari, april, juli en oktober.
  Wanneer u wijzigingen, aan- en/of afmeldingen voor uw lidmaatschap wilt doorgeven, dan dient dit te doen bij de ledenadministrateur van de sportafdeling waarvan u lid bent.

  Betalingen contributies

  Met ingang van het kalenderjaar 2014 is er iets veranderd aan de inning van de kwartaal contributies.
  Vanuit SEPA-regels moeten verenigingen die met automatische incasso’s werken hun tegenpartij eerst informeren dat er geld zal worden afgeschreven van een (tegen)bankrekening.
  Bij onze OMNI-sportvereniging AFC zal er vanuit het ledenadministratie pakket een bericht uitgaan naar het bij ons bekende emailadres waarbij wordt aangeven dat er binnen enkele dagen een bedrag aan contributie zal worden afgeschreven.
  Als er vragen zijn over het bovenstaande, bel/mail je eigen sportafdeling.