• Commissies

  De hoofdgedachte is besturen op afstand. Dat wil zeggen dat het bestuur het beleid in grote lijnen uitzet, maar de uitvoering overlaat aan de diverse commissies. Het voordeel hiervan is dat de continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd. Commissies zorgen voor een spreiding van werkzaamheden. Waardoor een vereniging minder afhankelijk wordt van een beperkte groep personen en daardoor minder kwetsbaar. De volgende commissies zijn daarom in leven geroepen;

  Digitaal; Robert Wieringa
  Redactioneel; Vacant
  (Deze commissies vallen onder bestuurslid Koos)

  Technische commissie; Arian Heys
  Teamzaken; Fiona Dijkstra
  Representatie commissie; Folkert Eizinga
  Wedstrijdsectariaat; Heiko Knippenborg 0624887526
  (Deze commissies vallen onder bestuurslid Wim)

  Toernooi commissie; Kirsten Hulzinga
  Activiteitencommssie; HenkJan de Vegt
  (Deze commissies vallen onder bestuurslid Daniel)

  Sportpark commissie; Henk de Boer
  Kantinecommissie; Hiltje Rozema
  Sponsorcommissie; Jaap Klein
  Ledenadministratie; Rianne Steg
  (Deze commissies vallen onder bestuurslid Arno)